logo triệu tín
                   

Hotline: 0963 551 566

Điện thoại: 0909 32 6660

Email: hotro.trieutin@gmail.com

Mô tả
Phí khởi tạo
VNĐ/ lần
Phí duy trì
VNĐ/ năm
Ghi chú
.VN
260,000
520,000
Dành cho mọi đối tượng
.COM.VN
240,000
380,000
Dành cho mọi đối tượng
.NET.VN
240,000
380,000
Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin
.EDU.VN
150,000
270,000
Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
.GOV.VN
150,000
270,000
Dành cho các cơ quan, tổ chức Nhà nước
.ORG.VN
150,000
270,000
Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội
.INFO.VN
150,000
270,000
Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cung cấp và phân phối thông tin
.BIZ.VN
300,000
350,000
Dành cho mọi đối tượng
.AC.VN
150,000
250,000
Dành cho mọi đối tượng
.PRO.VN
150,000
250,000
Dành cho mọi đối tượng
.HEALTH.VN
150,000
250,000
Dành cho mọi đối tượng
.INT.VN
150,000
250,000
Dành cho mọi đối tượng
.NAME.VN
50,000
100,000
Dành cho mọi đối tượng
Mô tả
Phí khởi tạo
VNĐ/ lần
Phí duy trì
VNĐ/ năm
Ghi chú
.COM
Miễn phí
360,000
Dành cho mọi đối tượng
.NET
Miễn phí
380,000
Dành cho mọi đối tượng
.INFO
Miễn phí
380,000
Dành cho mọi đối tượng
.ORG
Miễn phí
280,000
Dành cho mọi đối tượng
.BIZ
Miễn phí
280,000
Dành cho mọi đối tượng
.ASIA
Miễn phí
420,000
Dành cho mọi đối tượng
.MOBI
Miễn phí
520,000
Dành cho mọi đối tượng
.US
Miễn phí
320,000
Dành cho mọi đối tượng
.TV
Miễn phí
790,000
Dành cho mọi đối tượng
.CO
Miễn phí
380,000
Dành cho mọi đối tượng
.EU
Miễn phí
300,000
Dành cho mọi đối tượng
.XXX
Miễn phí
2,700,000
Dành cho mọi đối tượng
.NAME
Miễn phí
360,000
Dành cho mọi đối tượng
.IN
Miễn phí
570,000
Dành cho mọi đối tượng

TRA CỨU DOMAIN - TÊN MIỀN

1   Nhập tên miền cần kiểm tra
2   Chọn đuôi tên miền
Số điện thoại Facebook Google + BackToTop