logo triệu tín
                   

Hotline: 0963 551 566

Điện thoại: 0909 32 6660

Email: hotro.trieutin@gmail.com

Gói cơ bản

3.600.000 đ

Tên miền: Miễn phí (quốc tế)
Giao diện: Có sẵn
Dung lượng: 1 GB
Băng thông: Không giới hạn
Sao lưu dữ liệu: hàng tháng
Email / Webmail: 50
CHỨC NĂNG / MODULE
Bảo trì vĩnh viễn:
Banner động:
Tìm kiếm:
Ngôn ngữ thứ 2:
Giao diện di động:
Giỏ hàng:
Mạng xã hội:
Quảng cáo:
Hỗ trợ Skype / Yahoo:
Chat Online:
Khách hàng Liên hệ:
Bản đồ:
Video:
Tỷ giá, thời tiết:
Liên kết website:
Đối tác:
Tối ưu web, SEO:
Thống kê truy cập:
Module Tin tức:
Module sản phẩm:

Gói tùy chọn

4.700.000 đ

Tên miền: Miễn phí (quốc tế)
Giao diện: Tùy chọn
Dung lượng: 2 GB
Băng thông: Không giới hạn
Sao lưu dữ liệu: hàng tháng
Email / Webmail: 50
CHỨC NĂNG / MODULE
Bảo trì vĩnh viễn:
Banner động:
Tìm kiếm:
Giao diện di động:
Ngôn ngữ thứ 2:
Giỏ hàng:
Mạng xã hội:
Quảng cáo:
Hỗ trợ Skype / Yahoo:
Chat Online:
Khách hàng Liên hệ:
Bản đồ:
Video:
Tỷ giá, thời tiết:
Liên kết website:
Đối tác:
Tối ưu web, SEO:
Thống kê truy cập:
Module Tin tức:
Module sản phẩm:

Gói cao cấp

6.300.000 đ

Tên miền: Miễn phí (quốc tế)
Giao diện: Tùy chọn
Dung lượng: 5 GB
Băng thông: Không giới hạn
Sao lưu dữ liệu: hàng tháng
Email / Webmail: 100
CHỨC NĂNG / MODULE
Bảo trì vĩnh viễn:
Banner động:
Tìm kiếm:
Ngôn ngữ thứ 2:
Giao diện di động:
Giỏ hàng:
Mạng xã hội:
Quảng cáo:
Hỗ trợ Skype / Yahoo:
Chat Online:
Khách hàng Liên hệ:
Bản đồ:
Video:
Tỷ giá, thời tiết:
Liên kết website:
Đối tác:
Tối ưu web, SEO:
Thống kê truy cập:
Module Tin tức:
Module sản phẩm:

Gói đặc biệt

8.000.000 đ

Tên miền: Miễn phí (quốc tế)
Giao diện: Tùy chọn
Dung lượng: 5 GB
Băng thông: Không giới hạn
Sao lưu dữ liệu: hàng tháng
Email / Webmail: 100
CHỨC NĂNG / MODULE
Bảo trì vĩnh viễn:
Banner động:
Thăm dò ý kiến, đánh giá
Download file
Tìm kiếm nâng cao
Giao diện di động
Ngôn ngữ thứ 2:
Click and call:
Giỏ hàng:
Mạng xã hội:
Quảng cáo:
Hỗ trợ Skype / Yahoo:
Chat Online:
Khách hàng Liên hệ:
Bản đồ:
Video:
Tỷ giá, thời tiết:
Liên kết website:
Đối tác:
Tối ưu web, SEO:
Thống kê truy cập:
Module Tin tức:
Module sản phẩm:

Gói TÙY CHỌN

Giá theo yêu cầu

Tên miền: Miễn phí (quốc tế)
Giao diện: Tùy chọn
Dung lượng: Tùy chọn
Băng thông: Không giới hạn
Sao lưu dữ liệu: hàng tháng
Bảo trì: vĩnh viễn
Web: Tối ưu SEO
CHỨC NĂNG
Đăng ký thành viên
Đăng bài viết
Thanh toán online
Thăm dò ý kiến, đánh giá
Doanload file
Chức năng Diễn đàn
Tìm kiếm nâng cao
Ngôn ngữ thứ 2,3,...
Giao diện di động
Giỏ hàng
Số điện thoại Nick yahoo Nick Skype Facebook Google + BackToTop